Revit 2025

ปัญหา An unrecoverable error has occurred. The program will now be terminated

อัพเดตเพิ่มเติมจาก Autodesk

ปัญหา “An unrecoverable error has occurred. The program will now be terminated” เมื่อเปิดใช้งาน Revit 2025

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา ทาง Autodesk ได้อัพเดตวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Revit 2025 ในหัวข้อ “Revit 2025 crashes when creating a new project with regional format and system locale set to Thai”

ทาง MTECH ได้ทำตามวิธีดังกล่าวแล้ว พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้กับบางเครื่อง จึงนำมาอัพเดตให้กับทุกท่านค่ะ

** แนะนำให้สร้าง Restore point ของ Windows ขึ้นมาก่อน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการใช้งานบนโปรแกรมอื่น **

วิธีการแก้ไข

1. ค้นหาคำว่า View Advance System Setting (ตามภาพด้านล่าง หมายเลข 1)

2. ไปที่แถบ Advance > Environment Variables.. (ตามภาพด้านล่าง หมายเลข 2)

3. เพิ่ม Variable name และ Value โดยไปที่ New และใส่คำว่า DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_USENLS และ 1 ลงไป (ตามภาพด้านล่าง หมายเลข 3) และกด OK 3 ครั้ง

4. ทำการ Reboot เครื่อง แล้วทดลองเปิด Revit 2025 อีกครั้ง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่มาตามเว็บไซต์ของ Autodesk ค่ะ https://www.autodesk.com/…/Revit-2025-crashes-when…

.

หากท่านใดทำตามวิธีนี้แล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ให้ MTECH

Revit 2025

ปัญหา An unrecoverable error has occurred. The program will now be terminated

.

เนื่องจากพบว่าหลายบริษัทมีแผนที่จะอัพเดต Revit เป็น version 2025 โดยจากการติดตั้งกายในบริษัท ไม่พบปัญหาในการใช้งาน แต่ผู้ใช้งานหลายท่านพบปัญหาเมื่อติดตั้งและ Run Revit 2025 แล้วพบ Error

.

MTECH จึงได้รวมวิธีการแก้ไขปัญหามาให้บางส่วน ซึ่ง MTECH ได้ทดลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่บางวิธียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด และอาจจะต้องรอ Patch update ในภายหลัง

จากข้อมูลของ Autodesk อัพเดตล่าสุด 4 เมษายน 2567 พบว่าเกิดจาก การไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่สมบูรณ์

• Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.0

• Microsoft ASP.NET Core Runtime 8.0.0

วิธีแก้ไขปัญหาที่ Autodesk แนะนำคือการติดตั้งใหม่ของ .Net โดย

1. ไปที่ Folder ติดตั้งโปรแกรม

2. ค้นหาไปที่ \3rdParty\x64 folder

3. ติดตั้ง windowsdesktop-runtime-8.0.0-win-x64.exe จาก Folder \dotNet\80

4. ติดตั้ง aspnetcore-runtime-8.0.0-win-x64.exe จาก Folder \aspNetCore\80

และในบางกรณีที่วิธีแรกไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะเป็นเพราะ Add on จาก 3rd Party ชื่อ Environment for Revit ไม่รองรับ ดังนั้นการแก้ไขในเบื้องต้น จะต้อง Disable add on ก่อนชั่วคราว จนกว่าจะอัพเดต add on จาก 3rd party

โดยใช้วิธีการ

1. ไปที่ Folder C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025

2. ย้ายไฟล์ Environment.addin ไปที่ตำแหน่งอื่น

ที่มา:

https://www.autodesk.com/…/Revit-2025-crashes-on…

https://www.autodesk.com/…/Revit-2025-crashes-on…

https://archintelligence.com/…/https-archintelligence…/

2024 trends

2024 Trends in the built environment

2024 Trends in the built environment:  What to anticipate across AI, sustainability, and labor.

แนวโน้มในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง: คาดการณ์ในเรื่องของ AI, ความยั่งยืน และแรงงาน ในปี 2024

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องมือ AI ใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการใช้ AI ในการวางแผนและการออกแบบโครงการสร้างสรรค์จะเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น การปรับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคาร และช่วยประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

.

อุตสาหกรรมแรงงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงาน เริ่มพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้ รวมไปถึงปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะให้แรงงานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมที่มากขึ้น ทำให้สามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ในสภาวะที่มีการเพิ่มตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุที่มีการรีไซเคิลมากขึ้น การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นในการใช้วัสดุ และกระบวนการที่มีความยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดิจิตอลทวิน (Digital Twin) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงาน หรือ การนำเทคโนโลยีอากาศสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่การบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

.

กล่าวโดยสรุป การก่อสร้างในปี 2024 นั้น เชื่อว่าจะเป็นปีที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ โดย Autodesk เป็นหนึ่งในผู้นำในการสนับสนุน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Warning Message

Warning Message on Revit

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเรื่อง Warning Message on Revit ซึ่งจะมีลักษณะเป็นข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกท่าน ที่ผู้ใช้งาน Revit อาจจะพบเจอได้ ซึ่งปัญหานี้ทาง MTECH ได้รับแจ้งจาก User ค่อนข้างเยอะ วันนี้เราจึงนำปัญหานี้มาเป็น case study ให้กับทุกคนพร้อมกับการแก้ปัญหาเบื้องต้น  

อาการ: “File not saved” (ดังรูป)

ข้อความดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการ Synchronize (กระบวนการนี้จะมีการ Save local file รวมอยู่ด้วย)

 สาเหตุ: มักจะพบว่า Local file มีปัญหา เมื่อเครื่องที่ใช้งานไฟล์เดียวกันสามารถทำงานได้ปกติ

– File ที่ใช้งานไม่ได้ถูก Synchronize หรือไม่ได้ถูกอัพเดตมานานเกินไป.

– การเปลี่ยนแปลงของ Central file มีเยอะมากจนเกินไป

– Central file ถูก Rolled back เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า

วิธีแก้ปัญหา: ในกรณีนี้การสร้าง Local file ใหม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเป็นแก้ปัญหาที่ค่อนข้างง่ายและประหยัดเวลากว่าวิธีอื่นๆ

อ้างอิง :

https://www.autodesk.com/…/File-not-saved-during…

——————————————————————

วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บางเคสอาจจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติม แต่หากท่านใดพบเจอปัญหาลักษณะนี้สามารถติดต่อ MTECH เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ

.

ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษา

โทร: 02-652-8883

อีเมล: marketing@mtechthailand.com

www.mtechthailand.com

Line: 502cqfqj

เจาะเคล็ดลับการสร้าง-FAMILY-แบบพิเศษ

เจาะเคล็ดลับการสร้าง FAMILY แบบพิเศษ

ขั้นตอนทั้งหมดเริ่มจากการหาไฟล์สามมิติที่ต้องการและจัดทำกระบวนการ ลบ Edge ออกเพื่อให้ไม่เกิด Polygon
Polygon ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยต้อง SAVE ออกมาด้วยนามสกุล .dxf เท่านั้น และให้แบ่งไฟล์ตามขนาดเนื่องจากไม่สามารถทาไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ออกมาได้

ำ .dxf มาทำการ Imported เข้าไปใน Family ชนิด Loadable และทำการปรับแต่ง Material
หากมีเวลา สามารถทดลองการใช้งานก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงได้จะดีมาก

อ่านเต็มที่นี่