2024 trends

2024 Trends in the built environment

2024 Trends in the built environment:  What to anticipate across AI, sustainability, and labor.

แนวโน้มในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง: คาดการณ์ในเรื่องของ AI, ความยั่งยืน และแรงงาน ในปี 2024

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องมือ AI ใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการใช้ AI ในการวางแผนและการออกแบบโครงการสร้างสรรค์จะเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น การปรับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคาร และช่วยประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

.

อุตสาหกรรมแรงงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงาน เริ่มพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้ รวมไปถึงปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะให้แรงงานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมที่มากขึ้น ทำให้สามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ในสภาวะที่มีการเพิ่มตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุที่มีการรีไซเคิลมากขึ้น การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นในการใช้วัสดุ และกระบวนการที่มีความยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดิจิตอลทวิน (Digital Twin) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงาน หรือ การนำเทคโนโลยีอากาศสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่การบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

.

กล่าวโดยสรุป การก่อสร้างในปี 2024 นั้น เชื่อว่าจะเป็นปีที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ โดย Autodesk เป็นหนึ่งในผู้นำในการสนับสนุน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Warning Message

Warning Message on Revit

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเรื่อง Warning Message on Revit ซึ่งจะมีลักษณะเป็นข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกท่าน ที่ผู้ใช้งาน Revit อาจจะพบเจอได้ ซึ่งปัญหานี้ทาง MTECH ได้รับแจ้งจาก User ค่อนข้างเยอะ วันนี้เราจึงนำปัญหานี้มาเป็น case study ให้กับทุกคนพร้อมกับการแก้ปัญหาเบื้องต้น  

อาการ: “File not saved” (ดังรูป)

ข้อความดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการ Synchronize (กระบวนการนี้จะมีการ Save local file รวมอยู่ด้วย)

 สาเหตุ: มักจะพบว่า Local file มีปัญหา เมื่อเครื่องที่ใช้งานไฟล์เดียวกันสามารถทำงานได้ปกติ

– File ที่ใช้งานไม่ได้ถูก Synchronize หรือไม่ได้ถูกอัพเดตมานานเกินไป.

– การเปลี่ยนแปลงของ Central file มีเยอะมากจนเกินไป

– Central file ถูก Rolled back เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า

วิธีแก้ปัญหา: ในกรณีนี้การสร้าง Local file ใหม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเป็นแก้ปัญหาที่ค่อนข้างง่ายและประหยัดเวลากว่าวิธีอื่นๆ

อ้างอิง :

https://www.autodesk.com/…/File-not-saved-during…

——————————————————————

วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บางเคสอาจจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติม แต่หากท่านใดพบเจอปัญหาลักษณะนี้สามารถติดต่อ MTECH เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ

.

ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษา

โทร: 02-652-8883

อีเมล: marketing@mtechthailand.com

www.mtechthailand.com

Line: 502cqfqj

เจาะเคล็ดลับการสร้าง-FAMILY-แบบพิเศษ

เจาะเคล็ดลับการสร้าง FAMILY แบบพิเศษ

ขั้นตอนทั้งหมดเริ่มจากการหาไฟล์สามมิติที่ต้องการและจัดทำกระบวนการ ลบ Edge ออกเพื่อให้ไม่เกิด Polygon
Polygon ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยต้อง SAVE ออกมาด้วยนามสกุล .dxf เท่านั้น และให้แบ่งไฟล์ตามขนาดเนื่องจากไม่สามารถทาไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ออกมาได้

ำ .dxf มาทำการ Imported เข้าไปใน Family ชนิด Loadable และทำการปรับแต่ง Material
หากมีเวลา สามารถทดลองการใช้งานก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงได้จะดีมาก

อ่านเต็มที่นี่