Digital Twin: แนวคิดสำคัญต่ออุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง

แนวคิด Digital Twin

“Digital twin” เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมในวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย แต่แนวคิดนี้จริง ๆ แล้วคืออะไรบ้าง มีขั้นตอนอะไรที่ต้องทำเพื่อให้ได้มา และมีความท้าทายอะไรบ้าง?

Digital Twin คือ ฝาแฝดดิจิทัล ซึ่งมีความหมายคือ รูปแบบดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างใกล้เคียงกับสิ่งของหรือกระบวนการในโลกจริง โดยเราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างซอฟต์แวร์หรือโมเดลที่แทนสิ่งของหรือระบบจริงได้ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ ทดสอบ และจำลองการทำงานของสิ่งของหรือระบบนั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีผลกระทบกับสิ่งของหรือระบบจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของสิ่งของหรือระบบจริงมาวิเคราะห์และปรับปรุงในเวลาที่จำเป็นได้อีกด้วย

การทำงานของ Digital Twin มักเริ่มต้นด้วยการสร้างรูปแบบที่แม่นยำของระบบที่ต้องการจำลอง โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรือระบบต่าง ๆ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนสภาพจริงของระบบนั้น ๆ ด้วยความแม่นยำที่สูง จากนั้น Digital Twin จะทำงานโดยต่อเนื่องโดยรับข้อมูลและการอัปเดตจากระบบจริงอยู่เสมอ ทำให้สามารถปรับปรุงและประเมินสถานะของระบบได้อย่างทันท่วงที

เทคโนโลยี Digital Twin เป็นการก้าวหน้าที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีการให้บริการรูปจำลองเสมือนจริงของทรัพยากรหรือระบบที่มีจริง ซึ่งการใช้เทคโนโลยี Digital Twin มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ดำเนินงาน และบริหารจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้แนวคิดนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และความสำเร็จในอนาคต การที่เทคโนโลยี Digital Twin ยังคงพัฒนาต่อไป องค์กรต่าง ๆ ควรยอมรับ Digital Twin ให้เป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่จะช่วยในการสร้างนวัตกรรม และความสำเร็จในอนาคต

Link eBook: eBook Digital Twin

Link PDF: Digital Twin – MTECH [PDF]

2024 trends

2024 Trends in the built environment

2024 Trends in the built environment:  What to anticipate across AI, sustainability, and labor.

แนวโน้มในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง: คาดการณ์ในเรื่องของ AI, ความยั่งยืน และแรงงาน ในปี 2024

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องมือ AI ใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการใช้ AI ในการวางแผนและการออกแบบโครงการสร้างสรรค์จะเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น การปรับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคาร และช่วยประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

.

อุตสาหกรรมแรงงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงาน เริ่มพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้ รวมไปถึงปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะให้แรงงานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมที่มากขึ้น ทำให้สามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ในสภาวะที่มีการเพิ่มตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุที่มีการรีไซเคิลมากขึ้น การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นในการใช้วัสดุ และกระบวนการที่มีความยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดิจิตอลทวิน (Digital Twin) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงาน หรือ การนำเทคโนโลยีอากาศสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่การบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

.

กล่าวโดยสรุป การก่อสร้างในปี 2024 นั้น เชื่อว่าจะเป็นปีที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ โดย Autodesk เป็นหนึ่งในผู้นำในการสนับสนุน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

SketchUpลดราคา2License

SketchUp Promotion

ลดกระหน่ำ ต้อนรับปีมังกร

เมื่อซื้อ SketchUp New License 2 Licenses ขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • SketchUp Pro ลดเหลือ 12,300 บาท / 1 License
 • SketchUp Studio ลดเหลือ 25,900 บาท / 1 License
 • เฉพาะ New License แบบ 1 ปี เท่านั้น
 • ต้องเป็นลูกค้าชื่อบริษัทเดียวกันเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2024

Promotion Fusion 3for2

Fusion 360 Cloud Promotion

Fusion Cloud Volume Promo: 3 for 2 >> ซื้อ 3 licenses จ่ายราคาแค่ 2 เท่านั้น หรือส่วนลดสูงสุด 33% !!

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2024 – 31 ม.ค. 2025

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น:

 • โปรโมชั่นเฉพาะ New license เท่านั้น
 • สั่งซื้อเป็นแพ็คๆ ละ 3 licenses
 • PO ต้องอยู่ใบเดียวกัน ไม่สามารถทยอยแยกซื้อได้

Promotion ดีๆแบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด!!

Promotion Adobe 30% -1

Adobe Creative Cloud และ Acrobat ลดสูงสุด 30% สำหรับลูกค้าใหม่

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

Adobe มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ (New Subscriber) ลด 30% เมื่อซื้อ Creative Cloud – All Apps และ ลด 20% เมื่อซื้อ Acrobat จนถึง 31 พ.ค. 2567 นี้

 • ลด 30% เมื่อซื้อ Creative Cloud – All Apps (Team/Enterprise)
 • ลด 20% เมื่อซื้อ Acrobat – Standard/Pro (Team/Enterprise)

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้อีเมลบริษัทในการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Personal Email ได้
 • ลูกค้า Government และ Education ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-652-8883

Email: marketing@mtechthailand.com

Facebook: MTECH Thailand

www.mtechthailand.com

ACAD Promo 16-19JAN -2

AutoCAD Flash Sale ลดสูงสุด 20%

ลดราคาต้อนรับปีมังกร 2567 ส่วนลดสูงสุด 20%

Product ที่เข้าร่วมรายการ :

 • AutoCAD
 • AutoCAD LT

เงื่อนไข :

 • License แบบ 1ปี ลด 10% และ 3ปี ลด 20%
 • เฉพาะ New License เท่านั้น
 • Start Date ได้ 7 วัน หลังจากทำการสั่งซื้อ
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 20 Licenses / User

อย่าช้า!! โปรโมชั่นนี้มีแค่ 4 วันเท่านั้น ตั้งแต่ 16 – 19 มกราคม 2567

—————————————————————————–

สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line @502cqfqj / กดเพิ่มเพื่อนผ่านหน้าเว็บ

Email: marketing@mtechthailand.com

โทร. 02-652-8883

หรือทักแชทหน้าเว็บไซต์ได้เลย

คริสต์มาสโปรโมลด10%

Christmas Promotion 10% OFF

This Christmas I gave you discount ~

พิเศษส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรม AutoCAD และ AutoCAD LT

ตั้งแต่วันนี้ – 22 ธันวาคม 2566

Product ที่เข้าร่วม

 • AutoCAD
 • AutoCAD LT

**รายละเอียดเงื่อนไข**

 • ทั้งแบบ 1ปี และ 3ปี
 • New License ** ในส่วนของ Renew License ต้องซื้อ 6 License ขึ้นไปถึงเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ **

หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: 02-652-8883

อีเมล: marketing@mtechthailand.com

Line Official Account: @502cqfqj

Sketch up

การ Render file SketchUp ใน 3ds Max

การ Render คือกระบวนการสร้างภาพจากโมเดล 3 มิติ โดยโปรแกรม 3ds Max เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Render ภาพ หลายท่านจึงนิยมใช้ 3ds Max เพื่อ Render ภาพจากโมเดล SketchUp แทนการ Render โดยตรงจาก SketchUp


ขั้นตอนในการ Render file Sketchup ใน 3ds Max

 • เปิดโปรแกรม 3ds Max
 • เลือก File > Import > File
 • เลือกไฟล์ SketchUp ที่ต้องการนำเข้า
 • คลิก Open
 • ตรวจสอบโมเดล SketchUp ว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีปัญหาให้แก้ไขใน SketchUp ก่อน
 • ตั้งค่าการ Render ตามต้องการ
 • คลิก Render

การตั้งค่าการ Render

การตั้งค่าการ Render มีผลต่อคุณภาพของการ Render ผู้ใช้จึงควรตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยการตั้งค่าที่สำคัญมีดังนี้

 • Render Engine: เลือก Render Engine ที่ต้องการใช้ เช่น V-Ray, Corona, MentalRay เป็นต้น
 • Output: เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพที่ต้องการ Render เช่น PNG, JPEG, TIFF เป็นต้น
 • Resolution: เลือกความละเอียดของภาพ Render
 • Sampling: เลือกระดับความละเอียดในการ Render
 • Lighting: ตั้งค่าแสงสว่าง
 • Materials: ตั้งค่าวัสดุ
 • Post-Processing: ตั้งค่าการประมวลผลภาพหลัง Render

ข้อดีของการ Render file SketchUp ใน 3ds Max

 • 3ds Max มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายในการ Render ภาพ ทำให้สามารถสร้างภาพ Render ที่มีความสมจริงสูงได้
 • 3ds Max รองรับการนำเข้าไฟล์ SketchUp ได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาในการย้ายไฟล์ระหว่างโปรแกรม

ข้อเสียของการ Render file SketchUp ใน 3ds Max

 • 3ds Max เป็นโปรแกรมที่ใช้งานยากกว่า SketchUp ผู้ใช้จึงต้องใช้เวลาเรียนรู้การใช้งาน
 • 3ds Max ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงในการ Render ภาพ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากกว่าการ Render ภาพโดยตรงจาก SketchUp

สรุป

การ Render file SketchUp ใน 3ds Max เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภาพ Render ที่มีความสมจริงสูง หลายท่านจึงนิยมใช้วิธีนี้กันมาก อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรศึกษาการใช้งาน 3ds Max ให้ดีก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถตั้งค่าการ Render ได้เหมาะสมกับความต้องการของตน

Flash sale 20% 24-30NOV

ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 20% ส่งท้ายปี เริ่มขึ้นแล้ว!!

ห้ามพลาด!! ส่วนลด 20% นี้มีเพียง 5 วันเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

Product ที่เข้าร่วม

 • AutoCAD
 • AutoCAD LT
 • Revit LT
 • 3ds Max
 • Maya
 • Fusion 360 *เฉพาะ Fusion 360 ลด 25%*

**รายละเอียดเงื่อนไข**

 • Start date ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ.
 • ซื้อสูงสุด 20 License / Customer
 • เฉพาะ New License แบบ 1 ปี เท่านั้น

หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: 02-652-8883

อีเมล: marketing@mtechthailand.com

Line Official Account: @502cqfqj

SketchUpลด20%-1

SketchUp Cyber Week 20%

Promotion SketchUp Cyber week

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ตั้งแต่วันนี้ –  1 ธันวาคม 2023   
 • ลด 20% เฉพาะ License แบบ 1 ปี **ไม่รวมกับ LC เคส**

————————————————————————–

สนใจโปรโมชั่น หรือสอบถามเพิ่มเติม

02-652-8883

Facebook: MTECH Thailand

Email: marketing@mtechthailand.com

Line: @502cqfqj

หรือสอบถามผ่านช่องแชทเว็บไซต์ได้เลยค่ะ