ซื้อ Autodesk Product เพิ่ม แต่ใน User Management ไม่เพิ่ม? แก้ไขได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Contact Email เท่านั้น:

 • ไปที่ https://manage.autodesk.com/
 • ใส่ Contact Email ที่ใช้ซื้อ Autodesk Product
 • คลิก “ลงชื่อเข้าใช้”

2. ไปที่ User Management > By Product:

 • คลิกเมนู “User Management”
 • เลือก “By Product”

3. ค้นหาแท็บสีเหลืองแจ้งเตือนดัง

 • แท็บสีเหลืองจะแสดงจำนวน Product ที่ซื้อเพิ่ม แต่ยังไม่ได้ Assign ทีม
 • คลิกแท็บสีเหลือง

4. คลิก “Assign” เพื่อ Assign Product ให้ “Team”

 • เลือก Product ที่ต้องการ Assign
 • เลือก “Team” ที่ต้องการ Assign Product

4.1 กรณีเลือก Assign Product ให้ Team เดิมที่มีอยู่:

 • เลือก “Team” จากรายการ Dropdown
 • คลิก “Assign”

4.2 กรณีเลือก Assign Product ให้ Team ใหม่:

 • เลือก “Create team”
 • ใส่ชื่อ “Team” ใหม่
 • เลือก “Assign”

5. ตรวจสอบการ Assign Product:

 • ตรวจสอบว่า Product ได้ถูก Assign ให้กับ “Team” ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Product ได้อยู่ใน “Team” ที่ Assign Product
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Product ได้หลังจาก Assign Product เรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ ปัญหา Autodesk 2024 กด Sign-in ใช้งาน แต่ Web browser ไม่เด้งขึ้นมา

หลังจาก Autodesk 2024 เปิดตัวออกมาได้เปลี่ยนวิธีการ Sign-in เข้าใช้งานโดยผ่าน Web browser ทำให้ลูกค้าหลายคนเริ่มพบปัญหาที่ไม่สามารถ Sign-in ใช้งานได้ เนื่องจาก Web browser ไม่เด้งขึ้นมา

ปัญหานี้เกิดจากความผิดปกติของ Default web browser ที่เรียกใช้งาน Web browser ที่มีปัญหา หรือ ไม่มีการติดตั้งในเครื่อง

วิธีตรวจสอบเบื้องต้น

 1. ตรวจสอบว่า Default web browser ที่ตั้งค่าไว้นั้นใช้งานได้หรือไม่ โดยเปิด Internet Explorer หรือ Microsoft Edge แล้วลองเข้าเว็บไซต์ต่างๆ หากเข้าใช้งานได้แสดงว่า Default web browser ใช้งานได้ปกติ
 2. หาก Default web browser ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปลี่ยนเป็น Web browser อื่น เช่น Google Chrome หรือ Mozilla Firefox
 3. หากเปลี่ยน Default web browser แล้วปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดตั้ง Web browser ที่ Autodesk รองรับ เช่น Internet Explorer หรือ Microsoft Edge

วิธีเปลี่ยน Default web browser ใน Windows 10

1. กดปุ่ม Windows + S จากนั้นพิม Default apps

2. ในหน้า Default apps ให้เลื่อนหา Web browser อันใดก็ได้ ดังรูป แล้วคลิ๊กขวา

3.เลื่อนหา HTTPS จากนั้นคลิ๊กไอคอนด้านขวา ดังรูป

4.ที่หน้า Select a default app for’HTTPS’ links ให้เลื่อนเปลี่ยน Web browser

5.กลับมาที่โปรแกรมให้กดปุ่ม Restart sign in อีกครั้ง

ปัญหาที่ยากที่สุด “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” ในซอฟต์แวร์ Autodeskซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่ยากที่สุดประการหนึ่งคือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อขัดแย้งกัน ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยและแก้ไข

สาเหตุของปัญหา

ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

 • การตั้งค่า Antivirus ที่ปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk
 • ระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่ปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk
 • ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์ Autodesk ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Antivirus ว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk ว่าถูกต้องหรือไม่

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจาก Antivirus

หากปัญหาเกิดจาก Antivirus ให้ลองทำดังนี้

 • เพิ่มซอฟต์แวร์ Autodesk ลงในรายการข้อยกเว้นของ Antivirus
 • ปิดใช้งาน Antivirus ชั่วคราวเพื่อทดสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจากระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัท

หากปัญหาเกิดจากระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัท ให้ลองทำดังนี้

 • ติดต่อฝ่ายไอทีของบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ต

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจาก Permission

หากปัญหาเกิดจาก Permission ให้ลองทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk หรือไม่
 • หากไม่มีสิทธิ์ ให้ทำการเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ใช้

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Antivirus และระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทไม่ขัดแย้งกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ควรทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

Autodesk Revit

ปัญหา “Failed to open document” ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

Autodesk Revit

ซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่ใช้เวลาแก้ไขนานที่สุดประการหนึ่งคือ “Failed to open document”

ปัญหา “Failed to open document” เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ Autodesk ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

 • ไฟล์เอกสารเสียหาย
 • เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหา “Failed to open document” ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบไฟล์เอกสารว่าเสียหายหรือไม่ หากเสียหายให้ทำการกู้คืนไฟล์
 2. ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกันให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไข

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากไฟล์เอกสารเสียหาย

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากไฟล์เอกสารเสียหาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. พยายามเปิดไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Autodesk Viewer หรือ Autodesk Viewer Plus
 2. หากไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรมอื่นได้ ให้ทำการกู้คืนไฟล์จากสำเนาสำรอง

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. อัปเดตซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 2. หากไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ให้ลองเปิดไฟล์เอกสารด้วยเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่า

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Antivirus ว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk ว่าถูกต้องหรือไม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เอกสารที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มีความเสียหาย และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ตรงกัน หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ควรทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

Source : “This operation could not be completed. Please try again” when opening a cloud model in Revit (autodesk.com)

ปัญหา “License checkout timed out” ในซอฟต์แวร์ Autodesk

ซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งคือ “License checkout timed out”

ปัญหา “License checkout timed out” เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ Autodesk ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานกับ Autodesk Licensing Service ได้ทันเวลา ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

 • ปัญหาเกี่ยวกับ Autodesk Desktop Licensing Service
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหา “License checkout timed out” ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบว่า Autodesk Desktop Licensing Service ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเปิด Task Manager และค้นหากระบวนการ Autodesk Desktop Licensing Service หากกระบวนการนี้หยุดทำงาน ให้รีสตาร์ทกระบวนการ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้ Autodesk Desktop Licensing Service ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพียงพอและมีความเสถียร
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากมีการตั้งค่าใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับ Autodesk Desktop Licensing Service ให้ทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “License checkout timed out” เกิดจาก Autodesk Desktop Licensing Service

หากปัญหา “License checkout timed out” เกิดจาก Autodesk Desktop Licensing Service ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตของ Autodesk Desktop Licensing Service จากลิงก์นี้: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/f5IhBc15i0kOwzBb8lcEN.html
 2. หลังจากติดตั้งตัวอัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า Autodesk Desktop Licensing Service ทำงานอย่างถูกต้องอยู่เสมอ หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Autodesk Desktop Licensing Service ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองตามคำแนะนำข้างต้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แนะนำให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Autodesk เพื่อขอความช่วยเหลือ

zw3d-cad-2019-software-500x500

ซื้อชุด AEC Collection วันนี้ ลดพิเศษ!! พร้อมแถมฟรี Course Basic Online Training

M Technologies (Thailand) Ltd,.: ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Autodesk อย่างเป็นทางการ ระดับ Gold Partner เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการขายและการบริการหลังการขาย ระดับมืออาชีพ และเรายังให้บริการที่ปรึกษา ด้าน BIM โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ.MTECH Training Center : ศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่ได้มาตรฐาน และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงContact us : 086 545 6844 (คุณอัท)Website : www.mtechthailand.com.#Mtech#TrainingCenter#Autodesk#BIM#Revit#navisworks#AutoCAD

zw3d-cad-2019-software-500x500

ซื้อชุด AEC Collection วันนี้ ลดพิเศษ!! พร้อมแถมฟรี Course Basic Online Training

M Technologies (Thailand) Ltd,.: ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Autodesk อย่างเป็นทางการ ระดับ Gold Partner เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการขายและการบริการหลังการขาย ระดับมืออาชีพ และเรายังให้บริการที่ปรึกษา ด้าน BIM โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ.MTECH Training Center : ศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่ได้มาตรฐาน และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงContact us : 086 545 6844 (คุณอัท)Website : www.mtechthailand.com.#Mtech#TrainingCenter#Autodesk#BIM#Revit#navisworks#AutoCAD

zw3d-cad-2019-software-500x500

ซื้อชุด AEC Collection วันนี้ ลดพิเศษ!! พร้อมแถมฟรี Course Basic Online Training

M Technologies (Thailand) Ltd,.: ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Autodesk อย่างเป็นทางการ ระดับ Gold Partner เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการขายและการบริการหลังการขาย ระดับมืออาชีพ และเรายังให้บริการที่ปรึกษา ด้าน BIM โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ.MTECH Training Center : ศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่ได้มาตรฐาน และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงContact us : 086 545 6844 (คุณอัท)Website : www.mtechthailand.com.#Mtech#TrainingCenter#Autodesk#BIM#Revit#navisworks#AutoCAD