ซื้อ Autodesk Product เพิ่ม แต่ใน User Management ไม่เพิ่ม? แก้ไขได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Contact Email เท่านั้น:

 • ไปที่ https://manage.autodesk.com/
 • ใส่ Contact Email ที่ใช้ซื้อ Autodesk Product
 • คลิก “ลงชื่อเข้าใช้”

2. ไปที่ User Management > By Product:

 • คลิกเมนู “User Management”
 • เลือก “By Product”

3. ค้นหาแท็บสีเหลืองแจ้งเตือนดัง

 • แท็บสีเหลืองจะแสดงจำนวน Product ที่ซื้อเพิ่ม แต่ยังไม่ได้ Assign ทีม
 • คลิกแท็บสีเหลือง

4. คลิก “Assign” เพื่อ Assign Product ให้ “Team”

 • เลือก Product ที่ต้องการ Assign
 • เลือก “Team” ที่ต้องการ Assign Product

4.1 กรณีเลือก Assign Product ให้ Team เดิมที่มีอยู่:

 • เลือก “Team” จากรายการ Dropdown
 • คลิก “Assign”

4.2 กรณีเลือก Assign Product ให้ Team ใหม่:

 • เลือก “Create team”
 • ใส่ชื่อ “Team” ใหม่
 • เลือก “Assign”

5. ตรวจสอบการ Assign Product:

 • ตรวจสอบว่า Product ได้ถูก Assign ให้กับ “Team” ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Product ได้อยู่ใน “Team” ที่ Assign Product
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Product ได้หลังจาก Assign Product เรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.