Training Civil3D

Civil 3D Training for Stonehenge Co.,Ltd.

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 และ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ทาง MTECH มีความยินดีที่จัดคอร์สอบรม Civil 3D ให้แก่บริษัท Stonehenge Co., Ltd, ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย

คอร์สนี้ครอบคลุม ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งาน ทั้งหมดนี้เพื่อเน้นการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Civil 3D ของผู้เทรน สำหรับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

คอร์สนี้ถูกปรับแต่งอย่างครบถ้วนและให้เหมาะสมกับงานของทีม Stonehenge ทำให้ผู้เข้าร่วม สามารถใช้ความรู้ที่เรียนรู้ได้โดยตรงในสถานการณ์จริง

ตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและครบครัน และได้รับความรู้และทักษะที่มีค่าซึ่งทำให้พวกเขาสามารถนำไปใช้ในงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ