ปัญหา “License checkout timed out” ในซอฟต์แวร์ Autodesk

ซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งคือ “License checkout timed out”

ปัญหา “License checkout timed out” เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ Autodesk ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานกับ Autodesk Licensing Service ได้ทันเวลา ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

  • ปัญหาเกี่ยวกับ Autodesk Desktop Licensing Service
  • ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหา “License checkout timed out” ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่า Autodesk Desktop Licensing Service ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเปิด Task Manager และค้นหากระบวนการ Autodesk Desktop Licensing Service หากกระบวนการนี้หยุดทำงาน ให้รีสตาร์ทกระบวนการ
  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้ Autodesk Desktop Licensing Service ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพียงพอและมีความเสถียร
  3. ตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากมีการตั้งค่าใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับ Autodesk Desktop Licensing Service ให้ทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “License checkout timed out” เกิดจาก Autodesk Desktop Licensing Service

หากปัญหา “License checkout timed out” เกิดจาก Autodesk Desktop Licensing Service ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตของ Autodesk Desktop Licensing Service จากลิงก์นี้: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/f5IhBc15i0kOwzBb8lcEN.html
  2. หลังจากติดตั้งตัวอัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า Autodesk Desktop Licensing Service ทำงานอย่างถูกต้องอยู่เสมอ หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Autodesk Desktop Licensing Service ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองตามคำแนะนำข้างต้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แนะนำให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Autodesk เพื่อขอความช่วยเหลือ

Comments are closed.