SketchUp

  • ราคาโปรแกรม SketchUp ถูกลิขสิทธิ์ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ณ ปัจุบัน
  • ราคานี้ พร้อม Professional Support จาก MTECH + ใบกำกับภาษี
  • ทั้งนี้ หากต้องการใบเสนอราคาในนามองค์กร ราคาพิเศษกรณีซื้อปริมาณมาก หรือไม่พบโปรแกรมในรายการ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
  • โทร 02-6528890 / ทักแชท / Email: marketing@mtechthailand.com
ProductNew / RenewTermSKUPrice
SketchUp Pro 2023 Single UserNew1 yearSKP-PRO-YR-CNL2313,200
SketchUp Pro 2023 Single UserNew2 yearSKP-PRO-2YR-CNL2426,400
SketchUp Pro 2023 Single UserNew3 yearSKP-PRO-3YR-CNL2539,600
SketchUp Pro 2023 Single UserRenew1 yearSKP-PRO-YR-CNL-RN12,900
Sketchup GoNew / Renew1 yearSKP-GO-YR-CNL4,400
Sketchup StudioNew1 yearSKP-STDO-YR-CNL-0227,900
Sketchup StudioRenew1 yearSKP-STDO-YR-CNL-RN27,600
SefairaNew / Renew1 yearSEF-MGD-CNL-1YR75,000
Sketchup Studio EducationNew / Renew1 yearSKP-EDUSTU-YR2,200
ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
จัดส่งโปรแกรมทาง Email ภายใน 3-7วัน