Foxit-Banner

   

 

  • ราคาโปรแกรม Foxit PDF ถูกลิขสิทธิ์ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
  • ราคานี้มาพร้อมกับ Professional Support จาก MTECH + ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • หากต้องการใบเสนอราคาในนามองค์กร หรือกรณีซื้อปริมาณมากและต้องการราคาพิเศษ หรือไม่พบโปรแกรมในรายการ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
  • โทร 02-652-8883 / ทักแชท / Email: marketing@mtechthailand.com
ProductSubscription
1 Year
Perpeptual
Foxit PDF Editor+5,920
Foxit PDF Editor4,8107,770
Foxit eSign Essential4,400
Foxit eSign Business11,100
Foxit PDF Editor Cloud2,220
Foxit PDF Editor Mobile410