คอร์สต่างๆ update ล่าสุดปี 2023 มีเปิดสอนตลอดทั้งปี

สนใจคอร์สไหน ทัก LINE เพื่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์เพื่อลงทะเบียนเรียนได้เลย

คอร์ส Revit Architect

เรียน 5 วัน
ราคา 20,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส Revit Structure

เรียน 5 วัน
ราคา 20,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส BIM Management

เรียน 3 วัน
ราคา 15,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส สอบ Autodesk Certified Professional

เรียน 2 วัน
ราคา 5,000 บาท ต่อคน

เพื่อสอบ Autodesk Certified Professional

คอร์ส Revit Basic Annotation

เรียน 2 วัน
ราคา 6,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส Basic Architectural Modeling

เรียนการสร้างงานสถาปัตย์ 3D ด้วยโปรแกรม AutoCAD

เรียน 2 วัน
ราคา 6,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส Naviswork Management

เรียน 2 วัน
ราคา 6,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส Revit Family Creation

เรียนเฉพาะเรื่อง การสร้าง Revit Family แบบ step-by-setp เพื่อนำไปใช้สร้าง family ของตนเอง

เรียน 2 วัน
ราคา 6,000 บาท ต่อคน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

คอร์ส customization

คอร์สแบบเหมาชั้นเรียน สามารถเลือกออกแบบหัวข้อที่ต้องการเรียนเองได้ เหมาะสำหรับ องค์กร

เรียน 1-6 วัน
ราคา 5,000 บาท ต่อคน ต่อวัน

พร้อมใบเซอร์ Autodesk

นโยบายการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

แจ้งยกเลิกก่อนเริ่มเรียนภายใน 5 วัน