เสปคคอม autodesk

เสปคคอมขั้นต่ำสำหรับโปรแกรม Autodek ทั้งหมด

เสปคคอม autodesk

ตารางด้านล่าง คือเสปคคอมขั้นต่ำสำหรับโปรแกรม Autodesk ทั้งหมดเท่าที่ทางเรา MTECH รวบรวมมา โดยอ้างอิง Software Version ปัจจุบัน คือ 2022-2023 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กค 2022, 2 Sep 2022)

SoftwareOperating SystemCPURamHDDDisplay Card.Net Framework
Autocad64-bit Microsoft® Windows® 11, Windows 10, and Windows 8.1.Basic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Multiple processors: Supported by the application
Basic: 8 GB
Recommended: 16 GB
7 GBBasic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
.NET Framework version 4.8 or later
Autocad LT64-bit Microsoft® Windows® 11, Windows 10, and Windows 8.1.Basic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Basic: 8 GB
Recommended: 16 GB
7 GBBasic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
.NET Framework version 4.8 or later
Revit64-bit Microsoft® Windows® 11, Windows 10, and Windows 8.1.Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
Autodesk® Revit® software products use multiple cores for many tasks.
8 GB RAM30 GBBasic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color
Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory
.NET Framework version 4.8 or later
3ds MAX64-bit Microsoft® Windows® 11, Windows 10, and Windows 8.1.64-bit Intel® or AMD® multi-core processor with SSE4.2 instruction set4 GB of RAM minimum
8 GB or more recommended
9 GBRefer to 3ds Max Certified Hardware for a detailed list of recommended systems and graphics cards.NET Framework version 4.8 or later
MayaMicrosoft® Windows® 10
Apple® macOS® 11.x, 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x
Linux® Red Hat® Enterprise 8.2, 7.6-7.9 WS
Linux CentOS 8.2, 7.6-7.9
Nvidia Guide for Virtualization with GRID & VMWare
64-bit Intel® or AMD® multi-core processor with SSE4.2 instruction set
Apple Mac models with M series chip are supported under Rosetta 2 mode
8 GB of RAM (16 GB or more recommended)6 GBRefer to 3ds Max Certified Hardware for a detailed list of recommended systems and graphics cards.NET Framework version 4.8 or later
Civil3D64-bit Microsoft® Windows® 10
64-bit Microsoft Windows 8.1
Minimum: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
16 GB16 GBMinimum: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
.NET Framework version 4.8 or later
InfraWorksMicrosoft® Windows® 10 64-bit Enterprise or Pro, Microsoft® Windows® 11 64-bitDual-core Intel® Core™2 or equivalent AMD processor (Quad-core Intel® Core™ i7, 6-core Intel® Xeon®, or better processor highly recommended); to use the ray traced rendering functionality, CPU must support SSE 4.18 GB RAM minimum (16+ GB recommended)16 GBAny DirectX® 10.1 capable graphics card with 2 GB (or more) graphics memory, supporting 8x Antialiasing (8x AA), such as NVIDIA Quadro® 5000 or 6000 for desktops and NVIDIA Quadro 2000M or GeForce® GT 650M for laptops; (Any DirectX 10.1 capable graphics card with 1 GB graphics memory supporting 2x antialiasing (2x AA) minimum)
NavisWorksMicrosoft® Windows® 10 (64-bit) on the Semi Annual Channel servicing option.Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 3.0 GHz (or higher) with SSE2 technology2 GB RAM (minimum)15 GBDirect3D 9® and OpenGL® capable graphics card with Shader Model 2 (minimum)
Advance Steel64-bit OS that follows Autodesk’s Product Support Lifecycle policy.Basic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Basic: 8 GB
Recommended: 16 GB
9 GB.NET Framework version 4.8 or later
Robot StructureMicrosoft® Windows® 10 (64-bit edition)Detailed list not defined (required support of SSE2 or higher instruction set)8 GB RAM, or more6 GB
Vehicle TrackingMicrosoft® Windows® 10
Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
Microsoft Windows 7 SP1
1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor4 GB RAM (8 GB recommended)10 GB.NET Framework version 4.8 or later
Fusion 360Microsoft® Windows®
Windows 11
Windows 10 (64-bit)
Windows 8.1 (64-bit) (until January 2023)**
x86-based 64-bit processor (for example, Intel Core i, AMD Ryzen series), 4 cores, 1.7 GHz or greater; 32-bit not supported
Apple silicon processors require Rosetta 2
4 GB of RAM (integrated graphics recommend 6 GB or more)3 GBDirectX11 (Direct3D 10.1 or greater)
Dedicated GPU with 1 GB or more of VRAM
Integrated graphics with 6 GB or more of RAM
Inventor64-bit Microsoft® Windows® 10Recommended:
3.0 GHz or greater, 4 or more cores
Minimum:
2.5 GHz or greater
Recommended:
32 GB RAM or more
Minimum:
16 GB RAM for less than 500-part assemblies
40 GBRecommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant
Minimum:
1 GB GPU with 29 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant
.NET Framework version 4.8 or later
ตารางเสปคคอมขั้นต่ำซอฟท์แวร์ออโตเดสก์ version 2022-2023

Comments are closed.